НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИГУ Четверг, 13.06.2024, 18:02

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная страница | Каталог файлов | Регистрация | Вход
Меню

Категории каталога
№ 1 / 1999 [28] № 2 / 1999 [25]
№ 3 / 1999 [34] № 4 / 2000 [36]
№ 5 / 2001 [44] № 6 / 2002 [42]
№ 7 / 2002 [47] № 8 / 2002 [39]
№ 9 / 2003 [42] № 10 / 2003 [0]
№ 11 / 2004 [37] № 12 / 2004 [34]
№ 13 / 2005 [24] № 14 / 2005 [79]
№ 15 / 2005 [24] № 16 / 2006 [50]
№ 17 / 2006 [53] № 18(1) / 2007 [53]
№ 18(2) / 2007 [74] № 19 / 2007 [72]
№ 20 / 2008 [73] № 21 / 2008 [64]
№ 21 / 2009 [65] № 22 / 2009 [56]
№ 23 / 2009 [67] № 24 / 2009 [74]
№ 25 / 2010 [75] № 26(1) / 2010 [58]
№ 26(2) / 2010 [70] № 26(3) / 2010 [69]
№ 27 / 2010 [55] № 28 / 2010 [74]
№ 30(1) / 2011 [80] № 30(2) / 2011 [68]
№ 29 / 2011 [70] № 32 / 2012 [49]
№ 31 / 2012 [61] № 33 / 2012 [59]
№ 34 / 2013 [79] № 35 / 2013 [66]
№ 36 / 2013 [55] № 37 / 2014 [56]
№ 38 / 2014 [95] № 39 / 2015 [84]
№ 40 (1) / 2015 [75] № 40 (2) / 2015 [71]
№ 40 (3) / 2015 [61] № 41 / 2016 [49]
№ 42 / 2016 [65] № 43 / 2017 [76]
№ 44 / 2017 [64] № 45 / 2017 [55]
№ 46 / 2018 [28]

Наш опрос
    
Какой литературный жанр Вы предпочитаете?
  
javascript:; javascript:;
  
Всего ответов: 131

  

Начало » Труды преподавателей » Вестник ИГУ » № 21 / 2008

В категории материалов: 64
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 3 ... 6 7 »

Сортировать по: Загрузкам
The Council of Europe (CE), including now (end of 2008) 47 member States, is very active in enhancing Europe’s cultural heritage promoting unity in diversity particularly in educational fields. The CE has for long run cross-European projects focusing on the transmission of democratic values to young people and preparing them for life in a multilingual and multicultural Europe (Council of Europe, 2000).
№ 21 / 2008 | Просмотров: 640 | Загрузок: 213 | Добавил: Altysh | Дата: 04.10.2011

В данной научной статье рассматриваются конституционные механизмы защиты прав граждан Кыргызской Республики, анализируются основные положения Конституции по вопросам защиты прав человека.
№ 21 / 2008 | Просмотров: 698 | Загрузок: 250 | Добавил: Altysh | Дата: 04.10.2011

Илимий кепти колдонуу менен профессионалдык жактан сүйлөй билүү, бул жогорку окуу жайларында чет тилиндеги коммуникативдүү жөндөмдүүлүктү өркүндөтүү максатындагы эң негизги жана татаал маселелердин бири. Ошону менен катар, чет тилинде окуу, бул бизге белгилүү болгондой, чет тилин үйрөнүп жаткан көпчүлүк үйрөнүүчүлөр үчүн кептик ишмердүүлүктүн эң керектүү бөлүгү.
№ 21 / 2008 | Просмотров: 887 | Загрузок: 323 | Добавил: Altysh | Дата: 04.10.2011

ХХ ғасырдың екінші жартысында, әсіресе 70-90 жылдары қазақ прозасында Ә.Кекілбаев, Д.Исабеков, Р.Тоқтаров, О.Бөкеев, Т.Әбдіков, С.Санбаев, М.Сқақбаев, Д.Досжанов т.б. жазушылардың шығармашылығы реалистік қуаттылығымен қатар романтикалық сарынымен да ерекшеленді. Бұл романтизм социалистік реализммен астарлас пафосты, «кеңестік жарқын өмірді» бір жақты, көтеріңкі лепте ғана суреттейтін асқақ романтика емес еді.
№ 21 / 2008 | Просмотров: 1103 | Загрузок: 822 | Добавил: Altysh | Дата: 04.10.2011

Қазақ тiл бiлiмiнде сөзжасамның лексика-семантикалық тәсiлi арнайы зерттелiп, жасалу жолдары анықталмаған. Сөзжасам тәсiлдерiн зерттеген түрколог ғалымдардың iшiнде лексика-семантикалық тәсiл туралы қарастырғандар көп емес. Атап айтқанда, Н.А. Баскаков қарақалпақ тiлi туралы зерттеуiнде сөз таптарын жасаудың лексикалық жолын қарастырса (1952), алтай тiлi туралы зерттеуiнде былай дейдi: «Наиболее продуктивным способом словообразования является переосмысления старых слов и приспособления их к обозначению новых возникающих в языке понятий: происходили сужение и расширение значения данного слова» (1938, 53).
№ 21 / 2008 | Просмотров: 882 | Загрузок: 551 | Добавил: Altysh | Дата: 04.10.2011

В настоящей статье делается попытка исследования семантической структуры слова на примере английского глагола объемной семантики to get. Обращение к этому глаголу не является случайным. Именно глагол to get является глаголом с высокой частотностью.
№ 21 / 2008 | Просмотров: 770 | Загрузок: 309 | Добавил: Altysh | Дата: 04.10.2011

В статье говориться о повести талантливого казахского писателя М. Ыскакбая "Молодая женщина, никогда не знавшая чувства любви", где отражаются художественные ценности повести, приобретающие новые, насыщенные красками чувства восприятия окружающего мира, как наподобие разума человека, который постоянно обогащается, обновляется, перерождается в процессе жизни.
№ 21 / 2008 | Просмотров: 735 | Загрузок: 213 | Добавил: Altysh | Дата: 04.10.2011

Бул макалада өспүрүмдөрдү гумандуулукка тарбиялоодо «Манас» эпосундагы көп кылымдык жашоо турмушунан келип чыккан гумандуулук түшүнүктөр чагылдырылган.
№ 21 / 2008 | Просмотров: 947 | Загрузок: 610 | Добавил: Altysh | Дата: 04.10.2011

Дүйнө элдеринин мифтик чыгармаларынын бардыгында баатырлардын образдарын күчөтүү, көркөмдүк деңгээлин жогорулатуу үчүн укмуштуу жаныбарлардын түрлөрү колдоочу же тотемдик символ катары мүнөздөлүп келет.
№ 21 / 2008 | Просмотров: 721 | Загрузок: 258 | Добавил: Altysh | Дата: 04.10.2011

Адамдардын коомдук турмушунда өтө зарыл байланыш каражаты – тил. Ансыз биргелешип, уюмдашып жашоо гана эмес, коомдук өнүгүү да мүмкүн эмес. Ушул негизде тилдин тарткан түйшүгүндөй дүйнөдө эч нерсе жок. Анын түйшүгү эки адамдын мамилесинен баштап, мамлекеттик жана дүйнөлүк деңгээлдеги бардык маселелерди тейлеп, жөнгө салып туруу менен өлчөнөт. Бул түйшүк айтканга оңой сыяктанганы менен, иш жүзүндө теңдеши жок түйшүк.
№ 21 / 2008 | Просмотров: 821 | Загрузок: 558 | Добавил: Altysh | Дата: 04.10.2011

Форма входа
 
Поиск в Корпоративном Репозитории Авторефератов Диссертаций
 
Поиск по каталогу
 
Ссылки

EBSCO Information Services Service Selection Page

Статистика


Научная библиотека ИГУ © 2007-2015
www.karakol.com.kg