НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИГУ Пятница, 19.04.2024, 19:30

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная страница | Каталог файлов | Регистрация | Вход
Меню

Категории каталога
№ 1 / 1999 [28] № 2 / 1999 [25]
№ 3 / 1999 [34] № 4 / 2000 [36]
№ 5 / 2001 [44] № 6 / 2002 [42]
№ 7 / 2002 [47] № 8 / 2002 [39]
№ 9 / 2003 [42] № 10 / 2003 [0]
№ 11 / 2004 [37] № 12 / 2004 [34]
№ 13 / 2005 [24] № 14 / 2005 [79]
№ 15 / 2005 [24] № 16 / 2006 [50]
№ 17 / 2006 [53] № 18(1) / 2007 [53]
№ 18(2) / 2007 [74] № 19 / 2007 [72]
№ 20 / 2008 [73] № 21 / 2008 [64]
№ 21 / 2009 [65] № 22 / 2009 [56]
№ 23 / 2009 [67] № 24 / 2009 [74]
№ 25 / 2010 [75] № 26(1) / 2010 [58]
№ 26(2) / 2010 [70] № 26(3) / 2010 [69]
№ 27 / 2010 [55] № 28 / 2010 [74]
№ 30(1) / 2011 [80] № 30(2) / 2011 [68]
№ 29 / 2011 [70] № 32 / 2012 [49]
№ 31 / 2012 [61] № 33 / 2012 [59]
№ 34 / 2013 [79] № 35 / 2013 [66]
№ 36 / 2013 [55] № 37 / 2014 [56]
№ 38 / 2014 [95] № 39 / 2015 [84]
№ 40 (1) / 2015 [75] № 40 (2) / 2015 [71]
№ 40 (3) / 2015 [61] № 41 / 2016 [49]
№ 42 / 2016 [65] № 43 / 2017 [76]
№ 44 / 2017 [64] № 45 / 2017 [55]
№ 46 / 2018 [28]

Наш опрос
    
Удовлетворены ли Вы качеством комплектования библиотечного фонда?
  
javascript:; javascript:;
  
Всего ответов: 50

  

Начало » Труды преподавателей » Вестник ИГУ » № 44 / 2017

В категории материалов: 64
Показано материалов: 31-40
Страницы: « 1 2 3 4 5 6 7 »

Сортировать по: Загрузкам

Бул макалада азыркы билим берүүнүн технологияларын окутуу процессинде колдонуу өзгөчөлүктөрү чагылдырылган.

№ 44 / 2017 | Просмотров: 282 | Загрузок: 147 | Добавил: ega | Дата: 30.03.2018

Өлкөдө заманга шайкеш келген нарктуу адептик-ыймандык салттарды, маданияттуу жүрүм-турум адебин калыптандыруу чаралары жүргүзүлүп жатканда жаштарыбыз адептүү, ыймандуу жана билимдүү болушу үчүн өз элинин  тарыхы менен маданиятын билүүгө тийиш. Бул макала айрым көңүл бөлүнбөй калган жүрүм – турумдарды эске алсак, жакшы адептерди калыптандырууга аздыр-көптүр таасир этет деген ой менен жазылды. 

№ 44 / 2017 | Просмотров: 349 | Загрузок: 145 | Добавил: ega | Дата: 30.03.2018

Адеп, ыйман жана маданият ̶ бирин-бири толуктап турган категориялар. Булардын деңгээли экономикага түздөн-түз көз каранды. Ошондуктан бул макалада экономикалык теориялар, ойлор жана сунуштар эске алынды. 

№ 44 / 2017 | Просмотров: 290 | Загрузок: 133 | Добавил: ega | Дата: 30.03.2018

На сегодняшний день готовность детей к школьному обучению - многокомпонентное образование, которое требует комплексных психологических исследований. Правильная, развитая речь ребенка является одним из основных показателей готовности ребенка к успешному обучению к школе. 

№ 44 / 2017 | Просмотров: 333 | Загрузок: 138 | Добавил: ega | Дата: 30.03.2018

В этой статье физическая культура рассматривается в системе школьного образования как содержательный компонент целостного педагогического процесса, направленного на развитие физических сил, укреплению здоровья, воспитанию моральных, волевых, эстетических качеств. 

№ 44 / 2017 | Просмотров: 304 | Загрузок: 153 | Добавил: ega | Дата: 30.03.2018

В статье рассмотрено понятие ценностной ориентации, их его значение в становлении личности, проблема воспитания гуманитарных ценностных ориентаций личности в процессе воспитания и образования. 

№ 44 / 2017 | Просмотров: 331 | Загрузок: 176 | Добавил: ega | Дата: 30.03.2018

Руханий дөөлөттөрү бай жана бекем үй-бүлө бардык мезгилдерде бардык коомдордун бакыбаттыгынын пайдубалы катары каралган. Макалада этнопедагогикалык  ойлордун негизинде кыздарды тарбиялоодо ата-эненин орду көрсөтүлдү. Коомго толук кандуу инсанды тарбиялоодо атанын да, эненин да аткарган иши кыз үчүн бирдей экендиги каралган. Өсүп келе жаткан муундардагы мыкты адамдык сапатты тарбиялоо жөнүндөгү ойду акыл-ойчулдар дайыма айтышкан. Авторлор кыздардын  жашоо-тиричиликтеринин мүнөзү кандай гана өзгөрбөсүн, үйбүлөлүк тарбия берүүдө, эреже катары, эл акылынан эленип чыккан үй-бүлөлүк осуяттарды карманары зарыл деп карашкан. 

№ 44 / 2017 | Просмотров: 298 | Загрузок: 227 | Добавил: ega | Дата: 30.03.2018

Бул макалада мамлекеттик тилди экинчи тил катары натыйжалуу окутуунун шарттары каралган. Демек, окутуу максаттары окуучунун окуп-үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнө карай аныкталуусу зарыл. Ал максаттар окуучуларга маалымдалышы жана түшүндүрүлүшү керек. Окуучуларга ачыкайкын жана түшүнүктүү болуулары зарыл. Окуучулар максатты түшүнгөнүн өз сөздөрү менен билдириши керек. Негиздүү болуусу, билим берүү стандартынын талаптарына ылайык келүүсү тийиш. Ушундан улам жаӊы технологияларды колдонуунун усулдук негиздери жана сабактын болжолдуу үлгүсү сунушталган. 

№ 44 / 2017 | Просмотров: 296 | Загрузок: 135 | Добавил: ega | Дата: 30.03.2018

Элдик педагогиканын тажрыйбасы жана идеялары илим менен бирге үй-бүлөдөгү тарбиянын маанисин жогорулатат жана натыйжалуулугун арттырат. 

№ 44 / 2017 | Просмотров: 325 | Загрузок: 268 | Добавил: ega | Дата: 30.03.2018

Билим берүү мыйзамын, жаңы муундагы мамлекеттик билим берүү жана предметтик стандарттарды, базистик окуу планын, окуу программаларын кайрадан иштеп чыгууну жетекчиликке алуу, уюштуруу, каржылоо андагы жаңыланууларды жалпы билим берүү тармагындагы педагогикалык кызматкерлерге, мугалимдерге жеткирүү, окутуу боюнча көйгөйлүү маселени чечүүдө Жергиликтүү жана Эл аралык долбоорлордун кызматы, аткарган ролу изилдөөгө алынды. Жергиликтүү жана Эл аралык долбоорлордун Педагогдордун компетенттүүлүгүн шарттоодогу ролу жана заманбап окутуу технологиялар менен камсыздоо маселесинин чечилиши; натыйжага негизделген окутуунун өнүктүрүүчүлүк милдеттери жөнүндөгү илимий концепциялар изилдөөгө алынат.

№ 44 / 2017 | Просмотров: 253 | Загрузок: 153 | Добавил: ega | Дата: 30.03.2018

Форма входа
 
Поиск в Корпоративном Репозитории Авторефератов Диссертаций
 
Поиск по каталогу
 
Ссылки

EBSCO Information Services Service Selection Page

Статистика


Научная библиотека ИГУ © 2007-2015
www.karakol.com.kg