НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИГУ Четверг, 25.07.2024, 15:53

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная страница | Каталог файлов | Регистрация | Вход
Меню

Категории каталога
№ 1 / 1999 [28] № 2 / 1999 [25]
№ 3 / 1999 [34] № 4 / 2000 [36]
№ 5 / 2001 [44] № 6 / 2002 [42]
№ 7 / 2002 [47] № 8 / 2002 [39]
№ 9 / 2003 [42] № 10 / 2003 [0]
№ 11 / 2004 [37] № 12 / 2004 [34]
№ 13 / 2005 [24] № 14 / 2005 [79]
№ 15 / 2005 [24] № 16 / 2006 [50]
№ 17 / 2006 [53] № 18(1) / 2007 [53]
№ 18(2) / 2007 [74] № 19 / 2007 [72]
№ 20 / 2008 [73] № 21 / 2008 [64]
№ 21 / 2009 [65] № 22 / 2009 [56]
№ 23 / 2009 [67] № 24 / 2009 [74]
№ 25 / 2010 [75] № 26(1) / 2010 [58]
№ 26(2) / 2010 [70] № 26(3) / 2010 [69]
№ 27 / 2010 [55] № 28 / 2010 [74]
№ 30(1) / 2011 [80] № 30(2) / 2011 [68]
№ 29 / 2011 [70] № 32 / 2012 [49]
№ 31 / 2012 [61] № 33 / 2012 [59]
№ 34 / 2013 [79] № 35 / 2013 [66]
№ 36 / 2013 [55] № 37 / 2014 [56]
№ 38 / 2014 [95] № 39 / 2015 [84]
№ 40 (1) / 2015 [75] № 40 (2) / 2015 [71]
№ 40 (3) / 2015 [61] № 41 / 2016 [49]
№ 42 / 2016 [65] № 43 / 2017 [76]
№ 44 / 2017 [64] № 45 / 2017 [55]
№ 46 / 2018 [28]

Наш опрос
    
О чем бы Вы хотели поговорить с библиотекарем?
  
javascript:; javascript:;
  
Всего ответов: 25

  

Начало » Труды преподавателей » Вестник ИГУ » № 36 / 2013

В категории материалов: 55
Показано материалов: 11-20
Страницы: « 1 2 3 4 5 6 »

Сортировать по: Загрузкам

Макалада айрым түрк тилдеринде, өзгөчө, кыргыз жана Түркия түрк тилдеринде жакын түпчүл жана тереъ түпчүл *q, *ġ, *k,*g, тыбыштарынын сөз башындагы альтернациясы  талдоого алынат.

№ 36 / 2013 | Просмотров: 456 | Загрузок: 159 | Добавил: vika | Дата: 02.06.2014

“Морфологиянын азыркы мезгилге чейин талаш туудуруп, толук чечилбеген маселеси болуп түрк тилдериндеги сөз түркүмдөрү жөнүндөгү маселе эсептелет”, – деп жазат өзүнүн “Историко-типологическая морфология тюркских языков” аттуу китебинде Н.А.Баскаков (Баскаков 1979, 40). Мындай жагдайга алып келген себептердин бирин ал түркологияда окумуштуулар түрк тилдеринин грамматикасын изилдегенде орус грамматисттеринин эбак калыптанган көз караштарын сын көз менен карабастан колдонгондугунан көрөт. 

№ 36 / 2013 | Просмотров: 1107 | Загрузок: 313 | Добавил: vika | Дата: 02.06.2014

В данной статье рассматриваются пути переосмысления фразеологизмов. Авторы доказывают, что переосмысление фразеологизмов идет не только теми же путями, что и переосмысление сло­ва, но имеет и свои соб­ственные пути.

№ 36 / 2013 | Просмотров: 446 | Загрузок: 164 | Добавил: vika | Дата: 02.06.2014

В данной статье рассматривается проблема пунктуационной грамотности. Так как  знание пунк­туации помогает пишущему более точ­но, ясно, полно и ярко передать свои мысли и чувства, а читающему более точно и полно воспринять мысли и чув­ства пишущего.

№ 36 / 2013 | Просмотров: 389 | Загрузок: 165 | Добавил: vika | Дата: 02.06.2014

В данной статье авторы поднимают вопрос о школьном литературном образовании, непосредственно о проблеме прочтения классики нынешними учениками о методике работы над классическими произведениями.

№ 36 / 2013 | Просмотров: 462 | Загрузок: 154 | Добавил: vika | Дата: 02.06.2014

  

№ 36 / 2013 | Просмотров: 424 | Загрузок: 204 | Добавил: vika | Дата: 02.06.2014

Макалада түрк өлүү тилдеринин (байыркы, орто түрк, караханий, хорезм, чагатай, огуз, кыпчак) изилдениш тарыхы, айрыкча, бул маселенин түркиялык тилчи-изилдөөчүлөр тарабынан иликтенип-талданышы боюнча маалыматтар берилген. 

№ 36 / 2013 | Просмотров: 521 | Загрузок: 187 | Добавил: vika | Дата: 02.06.2014

Макалада эрте балалык курактагы автономдуу кептин спецификасы, фонологиялык, грамматикалык, лексикалык өзгөчөлүктөрү кыскача   сыпаттоого алынат.

№ 36 / 2013 | Просмотров: 563 | Загрузок: 189 | Добавил: vika | Дата: 02.06.2014

Макалада которуу тажрыйбасында кездешүүчү ката-мүчүлүштүктөрдү анализдөөнүн теориялык маселелери конкреттүү котормо текст аркылуу иллюстрацияланган. Иллюстрациялык мисал иретинде КР Конституциясынын котормосундагы типтүү ката-мүчүлүштүктөр талдоого алынып, талдоонун логикалык жыйынтыгы катары альтернативдүү  котормо  варианттар  сунушталган. 

№ 36 / 2013 | Просмотров: 673 | Загрузок: 250 | Добавил: vika | Дата: 02.06.2014

Форма входа
 
Поиск в Корпоративном Репозитории Авторефератов Диссертаций
 
Поиск по каталогу
 
Ссылки

EBSCO Information Services Service Selection Page

Статистика


Научная библиотека ИГУ © 2007-2015
www.karakol.com.kg