НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИГУ Среда, 10.08.2022, 11:08

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная страница | Каталог файлов | Регистрация | Вход
Меню

Категории каталога
№ 1 / 1999 [28] № 2 / 1999 [25]
№ 3 / 1999 [34] № 4 / 2000 [36]
№ 5 / 2001 [44] № 6 / 2002 [42]
№ 7 / 2002 [47] № 8 / 2002 [39]
№ 9 / 2003 [42] № 10 / 2003 [0]
№ 11 / 2004 [37] № 12 / 2004 [34]
№ 13 / 2005 [24] № 14 / 2005 [79]
№ 15 / 2005 [24] № 16 / 2006 [50]
№ 17 / 2006 [53] № 18(1) / 2007 [53]
№ 18(2) / 2007 [74] № 19 / 2007 [72]
№ 20 / 2008 [73] № 21 / 2008 [64]
№ 21 / 2009 [65] № 22 / 2009 [56]
№ 23 / 2009 [67] № 24 / 2009 [74]
№ 25 / 2010 [75] № 26(1) / 2010 [58]
№ 26(2) / 2010 [70] № 26(3) / 2010 [69]
№ 27 / 2010 [55] № 28 / 2010 [74]
№ 30(1) / 2011 [80] № 30(2) / 2011 [68]
№ 29 / 2011 [70] № 32 / 2012 [49]
№ 31 / 2012 [61] № 33 / 2012 [59]
№ 34 / 2013 [79] № 35 / 2013 [66]
№ 36 / 2013 [55] № 37 / 2014 [56]
№ 38 / 2014 [95] № 39 / 2015 [84]
№ 40 (1) / 2015 [75] № 40 (2) / 2015 [71]
№ 40 (3) / 2015 [61] № 41 / 2016 [49]
№ 42 / 2016 [65] № 43 / 2017 [76]
№ 44 / 2017 [64] № 45 / 2017 [55]
№ 46 / 2018 [28]

Наш опрос
    
Удовлетворены ли Вы качеством комплектования библиотечного фонда?
  
javascript:; javascript:;
  
Всего ответов: 50

  

Начало » Труды преподавателей » Вестник ИГУ » № 34 / 2013

В категории материалов: 79
Показано материалов: 31-40
Страницы: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Сортировать по: Загрузкам

Макалада «Семетей» эпосундагы  Семетей баатырдын  өз эл-жерине барууга умтулуусу тууралуу жазылды.

№ 34 / 2013 | Просмотров: 365 | Загрузок: 164 | Добавил: Алтыш | Дата: 28.06.2013

Макала «Манас» жана «Семетей» эпосторундагы адамкерчилик, кечиримдүүлүк жана айкөлдүк маселелери тууралуу жазылды.

№ 34 / 2013 | Просмотров: 650 | Загрузок: 204 | Добавил: Алтыш | Дата: 28.06.2013

Макалада тщш көрүү маселеси туурасында сөз козголот. Анын бир эле манастаануу илимине тиешелүү эместиги айтылат. Ага мисал катары акындар поэзиясы алынып, Арстанбек акындын түшү аркылуу далилденет. Ошондой эле залкар төкмөнүн бүгүнкү күндө колдонулбай калган, көпчүлүккө белгисиз болгон «бүктөмө» же «турнабайдай суурулма» комузу жөнүндө маалымат берилет.

№ 34 / 2013 | Просмотров: 304 | Загрузок: 183 | Добавил: Алтыш | Дата: 28.06.2013

«Манас» дастанында жайташтын магиялык күчү менен аба ырайын өзгөртүп жиберүү кудуретине ээ кишини жайчы деп атайт. Дастанда көбүнчө аярлар жайчылык өнөргө ээ. Түрк-монгол элдеринин оозеки чыгармаларында күндү жайлоо жөнүндө көп айтылат. Мындай сюжеттик мотив «Манас» дастанында да орун алган. 

№ 34 / 2013 | Просмотров: 397 | Загрузок: 147 | Добавил: Алтыш | Дата: 27.06.2013

Макалада сүйлөмдүн модалдуулугу жана аны уюштуруучу каражаттар, бул маселелердин айрым тилчи-илимпоздор тарабынан каралышы боюнча талдоо берилген. 

№ 34 / 2013 | Просмотров: 316 | Загрузок: 192 | Добавил: Алтыш | Дата: 27.06.2013

Макалада адабият таануунун илим катары түптөлүшү маселелерине карата теориялык аныктамалар берилип, андан практикалык жыйынтык чыгаруу аракети жасалат

№ 34 / 2013 | Просмотров: 301 | Загрузок: 156 | Добавил: Алтыш | Дата: 27.06.2013

Макалада кыргыз адабият таануусунун илимий булактарынын эволюциялык жактан калыптанышынын улуттук чыгармачылыктагы негизги маселелерине кёъщл бурулат.


№ 34 / 2013 | Просмотров: 329 | Загрузок: 193 | Добавил: Алтыш | Дата: 27.06.2013

Макалада А.Алдашевдин романдары, совет мезгилинде жабык деп эсептелинип келген саясий тематикадагы роман тууралуу сёз болот.

№ 34 / 2013 | Просмотров: 350 | Загрузок: 140 | Добавил: Алтыш | Дата: 27.06.2013

Макалада А.Алдашевдин постсоветтик мезгилдеги кыргыз адабиятындагы роман жанрынын тематикалык жаъычылдыгы тууралуу сёз болот.

№ 34 / 2013 | Просмотров: 390 | Загрузок: 212 | Добавил: Алтыш | Дата: 27.06.2013

Статья посвящена субстантивным словосочетаниям с наречиями на –ски  и приставкой по– в современном русском литературном языке, выражающим определительные отношения  с обстоятельственным оттенком сравнения, уподобления, соответствия с чем-то. В построении данной разновидности словосочетаний могут участвовать отвлеченные существительные самого различного морфологического состава.

№ 34 / 2013 | Просмотров: 364 | Загрузок: 129 | Добавил: Алтыш | Дата: 27.06.2013

Форма входа
 
Поиск в Корпоративном Репозитории Авторефератов Диссертаций
 
Поиск по каталогу
 
Ссылки

EBSCO Information Services Service Selection Page

Статистика


Научная библиотека ИГУ © 2007-2015
www.karakol.com.kg