НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИГУ Понедельник, 25.09.2017, 09:26

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная страница | Каталог файлов | Регистрация | Вход
Меню

Категории каталога
Электронные издания [0]Журнал "Кыргыз тили жана адабияты" [315]
Вестник ИГУ [2656]Труды [203]
Документы [2]

Наш опрос
    
Определите по 5-балльной шкале качество обслуживания в читальных залах и абонементе
  
javascript:// javascript://
  
Всего ответов: 34

  

Начало » Труды преподавателей

Всего материалов в каталоге: 3176
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 3 ... 317 318 »

В работе  представлены теоретические и методологические аспекты этнических процессов в современном Кыргызстане. Автором на основе  собственных социологических исследований анализируются  особенности развития этнического предпринимательства  в г.Каракол и перспективы их дальнейшего развития.

Научно-методические издания | Просмотров: 28 | Загрузок: 11 | Добавил: ega | Дата: 04.05.2017

«Ата Мекендин тарыхы» сабагы боюнча түзүлгөн окуу-усулдук куралда Кыргызстандын байыркы доордон бүгүнкү мезгилге чейинки тарыхы камтылган.

Научно-методические издания | Просмотров: 39 | Загрузок: 299 | Добавил: ega | Дата: 04.05.2017

Колдонмодо котормо маселесинде камтылчу котормонун лингвистикалык табияты, котормонун негизги бирдиги, тилдик система, норма жана узус, которуудагы трансформациялардын жолдору жана андагы синтаксистик процесстер тууралуу анализдер жүргүзүлүп, далилдөө учурлары англис жана кыргыз тилдерин кириптер кылуу аркылуу аткарылат.

 

 

 

Научно-методические издания | Просмотров: 23 | Загрузок: 76 | Добавил: ega | Дата: 04.05.2017

В указание даны рекомендации по организации труда студентов-дипломников по специальности «история», выбору темы, сбору и изучению источников и литературы, оформлению, научному аппарату дипломной работы и ее защите на заседании Государственной аттестационной комиссии.

Научно-методические издания | Просмотров: 25 | Загрузок: 13 | Добавил: ega | Дата: 04.05.2017

Иште антонимдерди антонимдештик деңгээли боюнча түрлөргө бөлүштүрүп, алардын өз ара жалпылык айырмачылыгын ачып берүү, сөз түркүмдөргө ажыратып, ар бир сөз түркүмдөр тобундагы антонимдердин лексика-семантикалык бөтөнчөлүгүн аныктоо максаты көздөлдү.

Диссертации | Просмотров: 61 | Загрузок: 15 | Добавил: ega | Дата: 07.10.2016

Колдонмодо кыргыз тили сабактарынын учурдун талаптарына ылайык өтүүнүн жолдору, үлгүлөрү сунушталат. Кыргыз тили мугалимдери жана ЖОЖдордун студенттерине арналат.

 

Научно-методические издания | Просмотров: 251 | Загрузок: 818 | Добавил: ega | Дата: 07.10.2016

Монография кыргыз тилиндеги 1980-жылдан кийинки неологизмдердин басма сөз беттеринде колдонулушуна арналат.

 

Монографии | Просмотров: 222 | Загрузок: 34 | Добавил: ega | Дата: 07.10.2016

Бул жыйнакта 1-11-класстарда жазуу жумуштарын (жат жазуу) жүргүзүү ыкмалары, орфографиялык эрежелер  жана ар кыл  тарбиялык, дүйнө, эл таануучулук багыттагы тексттер  сунуш кылынды. 

Научно-методические издания | Просмотров: 173 | Загрузок: 1374 | Добавил: ega | Дата: 28.06.2016

Жогорку окуу жайларда болочок мугалимдердин ата-энелер менен иштөө компетенттүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттарын айкындоо.

 

Авторефераты диссертаций | Просмотров: 99 | Загрузок: 28 | Добавил: ega | Дата: 13.06.2016

Бул усулдук колдонмо электр схемасын анализдөөдө теория- практика мисал катары берилди.

Научно-методические издания | Просмотров: 106 | Загрузок: 31 | Добавил: ega | Дата: 13.06.2016

Форма входа

Поиск по каталогу
 
Поиск в Корпоративном Репозитории Авторефератов Диссертаций
Ссылки
Портал академических библиотек Кыргызстана EBSCO Information Services Service Selection Page

Статистика


Научная библиотека ИГУ © 2007-2015
www.karakol.com.kg