НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИГУ Четверг, 28.09.2023, 19:29

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная страница | Каталог файлов | Регистрация | Вход
Меню

Категории каталога
№ 1 / 1999 [28] № 2 / 1999 [25]
№ 3 / 1999 [34] № 4 / 2000 [36]
№ 5 / 2001 [44] № 6 / 2002 [42]
№ 7 / 2002 [47] № 8 / 2002 [39]
№ 9 / 2003 [42] № 10 / 2003 [0]
№ 11 / 2004 [37] № 12 / 2004 [34]
№ 13 / 2005 [24] № 14 / 2005 [79]
№ 15 / 2005 [24] № 16 / 2006 [50]
№ 17 / 2006 [53] № 18(1) / 2007 [53]
№ 18(2) / 2007 [74] № 19 / 2007 [72]
№ 20 / 2008 [73] № 21 / 2008 [64]
№ 21 / 2009 [65] № 22 / 2009 [56]
№ 23 / 2009 [67] № 24 / 2009 [74]
№ 25 / 2010 [75] № 26(1) / 2010 [58]
№ 26(2) / 2010 [70] № 26(3) / 2010 [69]
№ 27 / 2010 [55] № 28 / 2010 [74]
№ 30(1) / 2011 [80] № 30(2) / 2011 [68]
№ 29 / 2011 [70] № 32 / 2012 [49]
№ 31 / 2012 [61] № 33 / 2012 [59]
№ 34 / 2013 [79] № 35 / 2013 [66]
№ 36 / 2013 [55] № 37 / 2014 [56]
№ 38 / 2014 [95] № 39 / 2015 [84]
№ 40 (1) / 2015 [75] № 40 (2) / 2015 [71]
№ 40 (3) / 2015 [61] № 41 / 2016 [49]
№ 42 / 2016 [65] № 43 / 2017 [76]
№ 44 / 2017 [64] № 45 / 2017 [55]
№ 46 / 2018 [28]

Наш опрос
    
Приходя в читальный зал, на абонемент стараетесь ли Вы попасть к определенному библиотекарю?
  
javascript:; javascript:;
  
Всего ответов: 27

  

Начало » Труды преподавателей » Вестник ИГУ » № 30(1) / 2011

В категории материалов: 80
Показано материалов: 31-40
Страницы: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Сортировать по: Загрузкам
Макалада түрк тилинен которууда көңүл буруунун талап кылган фонетикалык жана грамматикалык айрым маселелер, т.а. түрк тилиндеги ğ, h, y тыбыштары, “ne...ne” байламтасы, –lar, –dır мүчөлөрү катышкан сөздөр жана ki байламтасынын жардамы менен түзүлгөн сүйлөмдөрдү которууга байланыштуу айрым маселелер колго алынды.
№ 30(1) / 2011 | Просмотров: 633 | Загрузок: 225 | Добавил: Altysh | Дата: 24.11.2011

В статье рассматривается вопрос о стилистических формулах киргизских и турецких волшебных сказок. Такие основные части композиции волшебных сказок как зачин (башталыш, жомок башы) и концовка (бүтүшү, аягы). При исследовании использован сравнительный метод и определены общие элементы композиционного строя киргизских и турецких волшебных сказок и их функциональные особенности.
№ 30(1) / 2011 | Просмотров: 566 | Загрузок: 200 | Добавил: Altysh | Дата: 24.11.2011

Буйрук-каалоо ыңгайы түрк тилдеринде байыртадан бери колдонулат. Ыңгайдын бул формасы этиштик негизге жак категориясы боюнча ар башка формада келген мүчөлөрдүн жалганышы аркылуу жасалат. Буйрук ыңгайды түзүүчү мүчөлөр бир эле учурда ыңгайдын жактык маанисин да туюндурат
№ 30(1) / 2011 | Просмотров: 591 | Загрузок: 301 | Добавил: Altysh | Дата: 24.11.2011

Көптүк сан категориясынын генезиси - көптөгөн түркологдорду жана алтаисттерди кызыктырган тилдик маселелердин бири. Бул мүчөлөрдүн ичинен –лар морфологиялык элементи түрк тилинин тарыхый жолунда узак жолду басып өткөнү жана прототүрк доорунда да колдонулганы шексиз. – лар мүчөсүнүн этимологиясы боюнча ондон ашык пикир бар. – лардын этимологиясы жана курулушу тууралуу айтылган жогорудагыдай бир нече көз караштарды ачуу менен, өз ой-пикирибизди да айтууга аракет кылдык. Макалада үч топтун негизинде ар түрдүү ойлор берилип, акырында мисалдардын негизинде өз көз карашыбыз айтылды.
№ 30(1) / 2011 | Просмотров: 603 | Загрузок: 244 | Добавил: Altysh | Дата: 24.11.2011

Бул макалада кыргыз тилинин практикалык курсу сабагында колдонулган ар кыл ыкмалар, студенттердин ойлоо жана речтик активдщщлщгщн арттыруу максаты каралат. Булар кыргыз тилин орус группаларында окутуунун негизги талаптарынын бири болуп келе жатат.
№ 30(1) / 2011 | Просмотров: 470 | Загрузок: 210 | Добавил: Altysh | Дата: 24.11.2011

Кыргыз тил илиминин тарыхында өзгөлөрдү туурабай, теориялык даяр схемаларды таңуулабай, тилдик фактыларды бурмалабай, эне тилдин тун кыртышында иликтөө иштерин жүргүзүү үлгүлөрү улуттук лингвистикалык ойломдун башатында туруп, туган тил үчүн өлчөөсүз эмгек өтөп, алгачкы окуу китептерди жазган, терминдер сөздүгүн түзүп, жазуу эрежелерин иштеп чыккан кыргыздын тун профессору Касым Тыныстан уулунун мурастарына барып такалат.
№ 30(1) / 2011 | Просмотров: 816 | Загрузок: 355 | Добавил: Altysh | Дата: 24.11.2011

Кыргыз тил илимине, улуттук жазуу системасына негиз салган, алгачкы эне тил окуу китептерин, жазма тилдин терминологиясын жана орфографиясын иштеп чыккан кыргыздын улуу инсаны проф. К.Тыныстанов экендиги белгилүү.
№ 30(1) / 2011 | Просмотров: 562 | Загрузок: 867 | Добавил: Altysh | Дата: 24.11.2011

В работе рассматривается методика получения схем механизмов переменной структуры, выявление возможных путей взаимных переходов механизмов друг в друга, облегчающих разработку механизмов переменной структуры и создания механизмов переменной структуры на примере шарнирно-четырехзвенного механизма.
№ 30(1) / 2011 | Просмотров: 445 | Загрузок: 239 | Добавил: Altysh | Дата: 24.11.2011

Если рассмотреть в совокупности круг проблем, которые затрагивает логистика, то общим для них будут вопросы управления разнообразными потоками (людскими, вещественными, энергетическими, финансовыми и т. п.).
№ 30(1) / 2011 | Просмотров: 500 | Загрузок: 183 | Добавил: Altysh | Дата: 24.11.2011

Форма входа
 
Поиск в Корпоративном Репозитории Авторефератов Диссертаций
 
Поиск по каталогу
 
Ссылки

EBSCO Information Services Service Selection Page

Статистика


Научная библиотека ИГУ © 2007-2015
www.karakol.com.kg