НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИГУ Понедельник, 04.03.2024, 06:31

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная страница | Каталог файлов | Регистрация | Вход
Меню

Категории каталога
№ 11 / 2007 [67] № 14 / 2008 [62]
№ 20 / 2011 [50] № 23 / 2013 [39]
№ 24 / 2013 [52] № 27 / 2014 [45]

Наш опрос
    
Книга для чтения: электронная или печатная? Ваш выбор
  
javascript:; javascript:;
  
Всего ответов: 50

  

Начало » Труды преподавателей » Журнал "Кыргыз тили жана адабияты" » № 23 / 2013

В категории материалов: 39
Показано материалов: 21-30
Страницы: « 1 2 3 4 »

Сортировать по: Загрузкам
Кыргыз эли байыртадан жаратылыштагы кубулуштардын сырын жана жаныбарлардын, өсүмдөктүрдүн өзгөчөлүктөрүн эң жогорку деңгээлде өздөштүрүшкөн. Өзгөчө, жаратылыштагы азыктык байланыштын тутумуна жараша куш салып аңчылык кылышып, биоценоздун тең салмактуулугун сактоонун жолдорун да билишкен...
№ 23 / 2013 | Просмотров: 477 | Загрузок: 337 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

Кыргыз эли бай тарыхы бар, дүйнөдө сейрек учураган «Манас» өңдүү улуу, кайталангыс зор көркөм эстеликти жараткан байыркы элдердин бири экендигин окумуштуулар бир сөздөн айтып келүүдө. Көп кылымдарды карыткан кыргыз эли нечен татаал, элдин-журттун тагдырын чечкен олуттуу окуяларды башынан өткөргөндүгү белгилүү...
№ 23 / 2013 | Просмотров: 364 | Загрузок: 258 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

Адамзат жаралып, өмүр сүрө баштаганда эле өлүм да аны менен бирге жүрөт. Ар бир адамдын башында өлүм бар. Ошондуктан адамдар өлүмгө байланыштуу ишенимдерди (табу) жасап келүүдө. Алар - өлгөн адамды тиги дүйнөгө кетирүү үчүн кам көрүү, өлгөн адамга кайгыруу, аза күтүү. Ошондой эле адам дүйнөдөн өткөндө аны жакындарына угузуу, өлдү деп айтпастан аны тергөө кыргыз элинин сүйлөө маданиятынын күчтүү өнүккөндүгүнөн кабар берет...
№ 23 / 2013 | Просмотров: 1061 | Загрузок: 363 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

Берилген макала улуттук-спецификалык элементтердин макалдардын семантикалык дегээлдери боюнча бл н ш н н анализине жана немец макалдарынын улуттук-маданий спецификасынын лчм н кароого арналган.
№ 23 / 2013 | Просмотров: 464 | Загрузок: 215 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

Бул макалада англис тилиндеги учур чак формасы менен кыргыз тилиндеги учур чак формасын салыштыруу менен окшоштуктары жана айырмачылыктары крстп берилген.
№ 23 / 2013 | Просмотров: 459 | Загрузок: 274 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

Бул макалада англис тилиндеги учур чактык формасы менен кыргыз тилиндеги учур чактык формасын салыштыруу аркылуу окшоштуктары жана айырмачылыктары каралган.
№ 23 / 2013 | Просмотров: 1013 | Загрузок: 315 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

Как известно, способность словоформы вступать в определённого рода отношения с другими словоформами в составе предложения в значительной степени предопределяется её сочетательными свойствами. «Способность той или иной словесной формы подчинять себе какие-то другие формы (или, напротив, подчиняться им) является производной от её потребности или возможности в данном сочетании <…> получить определённую функциональную характеристику» (Распопов 1981: 45)...
№ 23 / 2013 | Просмотров: 434 | Загрузок: 181 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

В статье раскрывается понятие об интеррогативной ситуации. Суть ее заключается в
том, что интеррогативная ситуация включает в себя предложение, которое может быть собственно вопросительным и невопросительным, но интеррогативно ориентированным, а также конкретное вопросительное высказывание, реализующееся в речи, и ответную реакцию на вопросительное высказывание.
№ 23 / 2013 | Просмотров: 444 | Загрузок: 178 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

Семантика предложения, а точнее вопросительного предложения, представляет собой неоднозначное понятие. В данном случае имеется в виду поверхностная и глубинная структуры предложения, где поверхностная структура является языковым средством понятным всем носителям языка.
№ 23 / 2013 | Просмотров: 458 | Загрузок: 202 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

В статье анализируются корреляты “простая метафора/ сложная метафора” и
“неразвёрнутая метафора/развёрнутая метафора” в прагматическом аспекте.
№ 23 / 2013 | Просмотров: 546 | Загрузок: 194 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

Форма входа
 
Поиск в Корпоративном Репозитории Авторефератов Диссертаций
 
Поиск по каталогу
 
Ссылки

EBSCO Information Services Service Selection Page

Статистика


Научная библиотека ИГУ © 2007-2015
www.karakol.com.kg