НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИГУ Понедельник, 04.03.2024, 07:24

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная страница | Каталог файлов | Регистрация | Вход
Меню

Категории каталога
№ 11 / 2007 [67] № 14 / 2008 [62]
№ 20 / 2011 [50] № 23 / 2013 [39]
№ 24 / 2013 [52] № 27 / 2014 [45]

Наш опрос
    
Как часто Вы посещаете библиотеку?
  
javascript:; javascript:;
  
Всего ответов: 44

  

Начало » Труды преподавателей » Журнал "Кыргыз тили жана адабияты" » № 23 / 2013

В категории материалов: 39
Показано материалов: 11-20
Страницы: « 1 2 3 4 »

Сортировать по: Загрузкам
Статья посвящена воспитанию морально–нравственных ценностей на занятиях
гуманитарного цикла. Рассмотрены трудности воспитания современного периода, связанные с резкими изменениями ценностных ориентаций. В качестве важного критерия современного воспитания учащихся выделено формирование правильного, ценностного отношения к окружающей действительности, к самому себе и к другим людям. Для этого преподаватель организует занятия с применением интерактивных методов и проблемных вопросов для учащихся. Ответы на эти вопросы будут стимулировать выработку у учащихся отношения к
общечеловеческим ценностям.
№ 23 / 2013 | Просмотров: 428 | Загрузок: 187 | Добавил: kytman | Дата: 12.03.2014

За последние годы в системе высшего педагогического образования произошли серьезные перемены, которые коснулись структуры вузов, содержания образования, технологий обучения. В целом изменения в системе высшего профессионального образования направлены на построение качественного нового педагогического образования, способного сформировать учителя нового типа, готового к профессиональной самореализации не только в традиционной позиции учителя,
но и в значительно более широкой системе «человек – общество – человек».
№ 23 / 2013 | Просмотров: 418 | Загрузок: 179 | Добавил: kytman | Дата: 12.03.2014

Повышению качества подготовки специалистов развитию у них творческих способностей, заинтересованности в освоении достижений научно-технического и культурного прогресса способствует привлечение студентов к научной работе, на всех этапах обучения в вузе...
№ 23 / 2013 | Просмотров: 421 | Загрузок: 183 | Добавил: kytman | Дата: 12.03.2014

Семетей» эпосундагы орчундуу таалим-тарбия катары Каныкейдин баласына
Таласка жөнөөр алдында айтылган жомогунун маанисине кеңири токтолсок...
№ 23 / 2013 | Просмотров: 3094 | Загрузок: 500 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

Аталган макалада акындын мыкты делинген “Авторпортрет” ыр жыйнагынын
тегерегинде сөз болуп, ал кеңири талданат.
№ 23 / 2013 | Просмотров: 467 | Загрузок: 228 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

Макала кыргыз улутунан биринчи болуп профессор наамын алган (1936!ж.) тилчи, коомдук ишмер, акын, драматург, Кыргызстандын эъ алгачкы агартуу министри (1927!1930!жж.) Касым Тыныстановдун ёмщр баянына арналды...
№ 23 / 2013 | Просмотров: 458 | Загрузок: 262 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

«Манас» эпосунун сюжеттик курулушундагы жеке сюжетке ээ болгон өзгөчө көлөмдүү окуялардын бири - «Алмамбеттин жомогу». Алмамбет баатыр «Манас» эпосунун бай образдар системасында катардагы эпизоддук каармандын бири эмес. Окумуштуу Абдылдаев Эсеналынын адилеттүү пикирине кошулбай коюуга болбос. «Манас» эпосунун бардык варианттарында Манас баатырдын ата-теги жөнүндөгү баян менен окуя башталат...
№ 23 / 2013 | Просмотров: 482 | Загрузок: 288 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

1709-жылы Фергана өрөөнүндө Кокон кандыгы түзүлүп, Орто Азиядагы жаңы
мамлекеттин барагы ачылат. Жаңы кандыктын түзүлүшүнө жана анын башына Шахрух-бийдин келишине түштүк кыргыз уруулары да өз салымын кошот (адигине, муңдуз, басыз, кушчу, саруу, багыш, жедигер ж.б.). Жаңы кандыктын түзүлүшү менен кыргыз элинде тарыхый, коомдук-саясий өзгөрүүлөр байкала баштайт. Анткени Кокон кандыгынын карамагына кыргыздар мекендеген дээрлик бардык жерлер да өткөн.
№ 23 / 2013 | Просмотров: 444 | Загрузок: 280 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

М.Абдылдаев түзгөн “Легендарлуу ырчылар жана сынчылар” аттуу китебинде:
“Токтогул ырчы өзү Баткен өрөөнүнөн болгону менен, анын тагдыры Самарканга жакын жерден орун алган, атактуу Аксак Темирдин айылы Кожо-Илгар (азыркы Бужун) менен тыгыз байланышкан...
№ 23 / 2013 | Просмотров: 465 | Загрузок: 282 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

«Манас» эпосу  оозеки айтылып, кыргыз элинин башын бириктирип келген, касиеттүү
көркөм чыгарма. «Манас» эпосунун эң негизги мааниси кыргыз элинин тилин жана улуттук өзгөчөлүгүн сактап келишинде. Кылымдап жашап келген кыргыз элинин каадасалтын, дүйнө таанымын, негизги тарыхый окуяларын, оозеки көркөм чыгарма болсо дагы боюна сиңирип, кыргыз элинин эгемендүүлүктү эңсеген аруу тилек максатын, ошондой эле диний ишенимдерин, тил байлыгын жана илимий түшүнүктөрүн сактап калган...
№ 23 / 2013 | Просмотров: 477 | Загрузок: 263 | Добавил: kytman | Дата: 11.03.2014

Форма входа
 
Поиск в Корпоративном Репозитории Авторефератов Диссертаций
 
Поиск по каталогу
 
Ссылки

EBSCO Information Services Service Selection Page

Статистика


Научная библиотека ИГУ © 2007-2015
www.karakol.com.kg