НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИГУ Четверг, 13.06.2024, 19:16

Приветствую Вас Гость | RSS
Главная страница | Каталог файлов | Регистрация | Вход
Меню

Категории каталога
№ 11 / 2007 [67] № 14 / 2008 [62]
№ 20 / 2011 [50] № 23 / 2013 [39]
№ 24 / 2013 [52] № 27 / 2014 [45]

Наш опрос
    
Определите по 5-балльной шкале качество обслуживания в читальных залах и абонементе
  
javascript:; javascript:;
  
Всего ответов: 52

  

Начало » Труды преподавателей » Журнал "Кыргыз тили жана адабияты" » № 14 / 2008

В категории материалов: 62
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 3 ... 6 7 »

Сортировать по: Загрузкам
Правовая идеология закономерно основывается на определенных идеях. Современная правовая идеология как способ правового осознания действительности довольна многообразна. К таковой относятся естественно-правовая, позитивистская, марксистская доктрина государства и права,
многие современные концепции правопознания...
№ 14 / 2008 | Просмотров: 545 | Загрузок: 250 | Добавил: kytman | Дата: 28.01.2014

Қазіргі уақытта көптеген компью-терлерді бір-бірінен оқшау түрде пайдаланбай, қандай да бір ақпарат алу үшін, хабарларды жөнелту жəне тұрақты түрде немесе əлсінəлсін жергілікті, ауқымды компьютерлік желіге қосу ушін компьютерлік желілерді пайдаланады.
№ 14 / 2008 | Просмотров: 543 | Загрузок: 278 | Добавил: kytman | Дата: 28.01.2014

Эгемендүүлүккө ээ болгон республикабызда Кыргыз тилин өнүктүрүү жана пайдалануу боюнча бир топ алгылыктуу иштер жасалууда. Айрыкча Мамлекеттик тил боюнча комиссиянын түзүлүшү жана ал тарабынан пландуу иш жүргүзүүнүн колго алынышы аз да болсо оң натыйжаларды берүүдө. Азыр көп мекеме уюмдар, ал тургай министрликтер өздөрүнүн иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүүгө белсенип киришип жаткандыктары жөнүндө кабар, өз эне тилинин тагдырына кайдыгер карабаган ар бир атуулду кубантып, канагаттануу сезимин пайда кылары шексиз.
№ 14 / 2008 | Просмотров: 578 | Загрузок: 432 | Добавил: kytman | Дата: 28.01.2014

Макалда кыргызча химиялык терминдердин калыптанышы, табигый-техникалык жана химиялык кээбир терминдердин тизмеги берилген.
№ 14 / 2008 | Просмотров: 1416 | Загрузок: 1022 | Добавил: kytman | Дата: 28.01.2014

Мамлекеттик деңгээлде граждандык коомду түзүү мамлекетте жашаган ар кайсы улуттагы атуулдардын кызыкчылыгын камтуу менен жүргүзүлүшү керек.
№ 14 / 2008 | Просмотров: 554 | Загрузок: 253 | Добавил: kytman | Дата: 28.01.2014

Кыргыз тили - кыргыз элинин улуттук тили, улуттук маданиятынын формасы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили.
№ 14 / 2008 | Просмотров: 741 | Загрузок: 691 | Добавил: kytman | Дата: 28.01.2014

Макалда 4-R-3-фторнитробензолдордун хлорметилфенилсульфон менен суутектин
викариоздук нуклеофилдик орун алмашуу реакцияларынын натыйжасында 6,7-дифтордуу хинолиндерин жана 6-фториндолдорун алуу методдору жазылды.
№ 14 / 2008 | Просмотров: 521 | Загрузок: 238 | Добавил: kytman | Дата: 28.01.2014

Пектин (грекче уюган, коюланган) - өсүмдүктөрдө ошондой эле кээ бир балырларда кездешүүчү ири мол массалуу полисахариддер. Пектиндер өсүмдүктөрдүн бардык органдарында өзгөчө ширелүү мөмө жемиштерде, жашылчаларда (абрикосто, алчада, апельсинде, алма, алмурут, кызылча, жүзүм, томатта, сабизде жана башкаларда) кездешет. Эрибеген пектин заты протопектин өсүмдүктөрдө көбүнчө биринчи клетканын кабында жана клетка аралык заттарда башкача айтканда, ортоңку пластинкада, ал эми эриген пектин клетканын клетка ширесинде кездешет.
№ 14 / 2008 | Просмотров: 602 | Загрузок: 367 | Добавил: kytman | Дата: 28.01.2014

Тилдин терминологиясы бул - объективдүү процесс, илим техникалык өнүгүү, өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү, жалпы жаңылыктар, дүйнөдөгү жана өлкөдөгү коомдук-саясий абалы, экономика жана илимдеги көп тармактуу келишимдин өнүгүүсүнүн бирдиктүү фактору. Актуалдык терминалогия лексиканын өсүшүнүн лингвистикалык окуусунун аспектиси. Кыргызстанда Советтик мезгилде эки маданият калыптанган - орус жана улуттук. Ошол жана башка маданиятты адамдар балалык кезден билишкен: Кыргызстандын мектептеринде окутуунун
эки түрү болгон ал - орус тили жана улуттук тил, ал бөлүнүш азыркы күнгө чейин келе жатат. 1990-жылга чейин кыргыз тили орус мектептеринде окулган эмес.
№ 14 / 2008 | Просмотров: 562 | Загрузок: 313 | Добавил: kytman | Дата: 28.01.2014

Кандай гана илим болбосун, аны окуп-үйрөнүү, колдонуу жана андан ары өнүктүрүү үчүн тийиштүү терминологияны эне тилде туура колдонуу чоң мааниге ээ. Анын ичинде математиканы окутуу үчүн, математикалык ой-жүгүртүүнү калыптандыруу үчүн,
математиканын сулуулугун, ички гармониясын көрсөтүү үчүн математикалык тилди,
математикалык символика менен терминологияны эне тилде колдонууну үйрөтүү
мугалимдердин, окутуучулардын алдындагы маанилүү маселелерден болуп чыга келет.
№ 14 / 2008 | Просмотров: 645 | Загрузок: 396 | Добавил: kytman | Дата: 28.01.2014

Форма входа
 
Поиск в Корпоративном Репозитории Авторефератов Диссертаций
 
Поиск по каталогу
 
Ссылки

EBSCO Information Services Service Selection Page

Статистика


Научная библиотека ИГУ © 2007-2015
www.karakol.com.kg